Σάββατο 08 Αυγ 2020
Τοπικής Εφαρμογής Πυροσβεστήρες Ξηράς Σκόνης
Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 6kg, με Μονόραφο Δοχείο και Δύο Βάνες 1/2. 492

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 12kg, με Μονόραφο Δοχείο και Δύο Βάνες 1/2.

454

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής για Πρατήρια Καυσίμων, 50kg με Αυτόματο πιστοποιημένο CE Κλείστρο με ασφαλιστικό και με Θέση για Πυροκροτητή 1/4 (δεν περιλαμβάνεται) 285