Σάββατο 08 Αυγ 2020
Οροφής Πυροσβεστήρες Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας οροφής 6kg.

Ύψος 40,5cm. Διάμετρος 21,3cm

244

Πυροσβεστήρας Οροφής 12kg.

Ύψος 37cm. Διάμετρος 30,2cm

239