Σάββατο 08 Αυγ 2020
Φορητοί Πυροσβεστήρες Αφρού

Πυροσβεστήρας 2Lt με Δοχείο Μονόραφο με ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ με κλείστρο, με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ. 556 Πυροσβεστήρας 9Lt & 6Lt με Δοχείο Μονόραφο, με ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ και κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου. 468