Τετάρτη 23 Σεπ 2020
Εργαλεία Σταθμού
Κασμάς 115 Κουβέρτα πυρίμαχη 502

Λοστός

Σκεπάρνι

Τσεκούρι

Φτυάρι Σπαστό

Φακός χωρίς Μπαταρίες

Κράνος

Προσωπίδα Ημίσεως Προσώπου

Φίλτρο για προσωπίδα ολοπρόσωπη κατάλληλο για οργανικά αέρια και ατμούς

Αναπνευστική Συσκευή

Αναπνευστική Συσκευή Διαφυγής, διάρκειας 10 λεπτών (2,2Lt, 210bar), πιστοποιημένη κατά CE, SOLAS (1974/2000 ΕΝ1146/97 IMO Res. MSC 98(73)) από LLOYDS