Τετάρτη 23 Σεπ 2020
Εξαρτήματα Εξοπλισμού Πυροσβεστικών Φωλιών
4 σε μήκη από 15-20-25-30 μέτρα
Διάμετρος 1"-1/34"-2"-2 1/2"-3"
& σε 15bar ή 8bar
572

4 σε μήκη από 15-20-25-30 μέτρα
Διάμετρος 1"-1/34"-2"-2 1/2"-3"
& σε 15bar ή 8bar

573
Ρακόρ αλουμινίου με βόλτα 416 Ρακόρ αλουμινίου με ουρά 417
Ακροσωλήνιο αλουμινίου Ρυθμιζόμενο 161 Ακροσωλήνιο αλουμινίου 3 Θέσεων 294

Δεμένος πυροσβεστικός σωλήνας με ρακορ, με ανοξείδωτο γαλβανιζέ σύρμα και προστατευτικά μανίκια, για την προστασία των χεριών κατα τη χρήση. Σύμφωνο με τις απαιτήσεις του αρχηγείου πυροσβεστικού σώματος/διεθνείς προδιαγραφές. Πιστοποιημένοι σωλήνες με πυκνή πλέξη, ιδιαίτερα υψηλής αντοχής!

576