Τετάρτη 23 Σεπ 2020
Αφρογεννήτρια – Μίκτης

Mίκτης αφρού - Νερού 2” Αλουμινίου (max ροή: 400Lt/min)

849_1

Αφρογεννήτρια με ενσωματωμένο μίκτη Αλουμινίου, 2”, Χαμηλής Διόγκωσης 200 Lt/min, με Λάστιχο Αναρρόφησης Αφρού

848_1