Τετάρτη 23 Σεπ 2020
Δίφυλλες

Δίφυλλη με μπάρα πανικού

81

Δίφυλλες Πόρτες Αντίστασης 60 Λεπτών


Διαστάσεις:
(1000 + 500) Χ 2050 mm
(800 +800) Χ 2050 mm
(900 +900) Χ 2050 mm
(1000 + 1000) Χ 2050 mm
(1000 + 500) Χ 2150 mm
(800 +800) Χ 2150 mm
(900 +900) Χ 2150 mm
(1000 + 1000) Χ 21050 mm