Τετάρτη 23 Σεπ 2020
Μονόφυλλες

Μονόφυλλη με πόμολο

80

Μονόφυλλη με μπάρα πανικού

79

Μονόφυλλες Πόρτες Αντίστασης 60 Λεπτών

Διαστάσεις:
800 Χ 2050 mm
900 X 2050 mm
1000 X 2050 mm
1100 X 2050 mm
1200 X 2050 mm
1350 X 2050 mm
800 X 2150 mm
900 X 2150 mm
1000 X 2150 mm
1100 X 2150 mm
1200 X 2150 mm
1350 X 2150 mm

 
Μονόφυλλες Πόρτες Αντίστασης 120 Λεπτών

Διαστάσεις:
900 Χ 2050 mm
1000 Χ 2050 mm
900 Χ 2150 mm
1000 Χ 2150 mm