Τετάρτη 23 Σεπ 2020
Διακόπτης Αναγγελίας Φωτιάς

Συσκευές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος για να δώσει σήμα συναγερμού φωτιάς. Είναι απαραίτητες σε κάθε σύστημα πυρανίχνευσης. Σε κάθε σύστημα πυρανίχνευσης τοποθετείται απαραίτητα ένα μπουτόν δίπλα στον πίνακα ελέγχου και τα υπόλοιπα δίπλα στις σκάλες και στις εξόδους σε ευδιάκριτα σημεία ώστε ένα τουλάχιστον να βρει μπροστά του κάθε άνθρωπος που έχει διαπιστώσει ύπαρξη φωτιάς σε ένα χώρο και τον εγκαταλείπει. 

  • Τάση τροφοδοσίας 12 - 30V DCΡεύμα συναγερμού 50mA
  • Κλειδί Test για έλεγχο καλής λειτουργίας
  • Επαναφερόμενο γυαλί μετά από χρήση ή δοκιμή   (Δεν χρειάζεται αντικατάσταση)
  • Υλικά κατασκευής : ABS , Polycarbonate
  • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20 μέχρι 60 οC
  • Υγρασία : μέχρι 95% σχετική υγρασία
  • Κατασκευάζονται σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα  ΕΝ 54.

BS-536_BS-536_WP