Τετάρτη 23 Σεπ 2020
Πυρανιχνευτές

  • Τάση τροφοδοσίας 18 - 30V DC (καπνού, θερμότητας)
  • 11-30V DC (αερίων)
  • Ενδεικτικό LED ενεργοποίησης
  • Relay ενεργοποίησης (ανιχνευτές αερίων)
  • Υλικά κατασκευής : ABS , Polycarbonate
  • Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 μέχρι 60οC   (-20 μέχρι 90 οC   BS-660, BS-661, BS-668,  ΒS-657)
  • Υγρασία : μέχρι 95% σχετική υγρασία
  • Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα  ΕΝ 54.
BS-661

Ανιχνευτής ορατού καπνού (με βάση) 

BS-655

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (με βάση) 

BS-661

Στεγανός ανιχνευτής γκαζιού με ρελέ (IP 65) 

BS-685_BS-686