Τετάρτη 23 Σεπ 2020
Πυροσβεστικά Αντλητικά Συγκροτήματα

Υδρόψυκτα Αυτόματα Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

ΤΥΠΟΣ

ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
Π/Κ-Η/Κ-JOCKEY

ΔΟΧΕΙΟ ΒΑΡΟΣ/ΚΙΛΑ
YAN 186 10 - 5,5 - 2 80 L 250
YAN 380
27 - 20 - 3 100 L 500
YAN 385
30 - 25 - 5,5 200 L 500
YAN 485
45 - 30 - 5,5 300 L 700
YAN 4100
76 - 60 - 10 500 L 1000

Αυτόματο Πυροσβεστικό Συγκρότημα

ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΕΤ/ΗΛ. ΔΟΧΕΙΟ ΜΑΝ/ΚΟ ΒΑΡΟΣ
ZNS-12 12 - 10 100 L 50 m 380
ZNS-15 15 - 12 100 L 50 m 400
ZNS-18 18 - 15 100 L 55 m 480
ZNS-26 26 - 20 200 L 80 m 750
ZNS-35 35 - 30 300 L 80 m 850
ZNS-45 45 - 35 500 L 85 m 1000