Σάββατο 18 Ιαν 2020
Μετά από Πολύχρονη δραστηριότητα, ενεργή παρουσία & εμπειρία στο χώρο της Πυροπροστασίας : Εμπόριο Πυροσβεστήρων – Πυροσβεστικών Ειδών – Αναγομώσεις όλων των τύπων & ειδών Πυροσβεστήρων η Εταιρεία μας έχει εναρμονιστεί πλήρως σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43 ΦΕΚ 52/Β/20.01.05 & Τροποιητική 17230/671/2005 που τέθηκε σε ισχύ από 20.01.2006 και είναι Αναγνωρισμένη Εταιρεία & διαθέτει Αναγνωρισμένα Άτομα (Τεχνικούς) από τον Φορέα Πιστοποίησης BUREAU VERITAS.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι :
 
  • Πώληση – Συντήρηση – Αναγόμωση όλων των Τύπων Πυροσβεστήρων
  • Πώληση – Εγκατάσταση Πυροσβεστικού Υδροδοτικού Δικτύου
  • Πώληση – Εγκατάσταση Συστημάτων Αυτόματης Πυρόσβεσης & Sprinklers
  • Πώληση – Εγκατάσταση Ειδών Πυρανίχνευσης – Συστημάτων Πυρανίχνευσης & Αναγγελίας Πυρκαγιάς.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFTER SALES SERVICE

Η εταιρεία μας στοχεύει στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της παράλληλα θεωρεί ότι η σχέση με τους πελάτες της ξεκινάει τη στιγμή της πώλησης των προϊόντων της.

 

 

 

 

 

 

 

Βρείτε μας στο facebook: 

http://www.facebook.com/FireQuality